Jdi na obsah Jdi na menu
 


Může se hodit...

11. 3. 2008

OSN : Organizace spojených národů      

Vlajka OSN

V roce 1945, na konci 2. světové války, se hlavní vítězné mocnosti (USA, SSSR, Velká Británie, Čína a Francie) dohodly na založení oranizace, která by sdružovala všechny státy světa. Tak vznikla Organizace spojených národů.
OSN sídlí v New Yorku a její členské státy se zde scházejí, aby diskutovaly o mezinárodních problémech a snažily se najít jejich řešení. OSN pomáhá při vyjednávání, pokud se mezi jejími členy vyskytnou spory, a mnoho jejích organizací vykonává humanitní práci.

Náročný úkol
Udržovat mír a bezpečnost na Zemi, rozvíjet přátelské vztahy mezi národy na zásadě rovnoprávnosti, podporovat hospodářskou, kulturní a humanitární spolupráci - to jsou hlavní cíle OSN.
Téměř všechny státy světa jsou dnes členy této organizace a podepsaly její Chartu, tedy jakousi smlouvu určující jejich práva a povinnosti. Znamená to například, že by všechny členské státy měly dodržovat Všeobecnou deklaraci lidských práv přijatou v roce 1948.
Od roku 1945 historie lidstva zaznamenala mnoho dramatických okamžiků. někde se oddělovali lidé barevné pleti od "bílých", jinde propukaly konflikty; někde pracují děti již od pěti či šesti let, jinde nejsou svobodné volby; někde prchají utečenci před bídou nebo nesnesitelným politickým útlakem, jinde zničí přírodní katastrofa vše, na čem lidé dlouhé roky pracovali...

Sesterské organizace
OSN je často bezmocná vůči těmto nepravostem a tragédiím. Při plnění jejího poslání jí pomáhají rozličné přidružené organizace. Některé z nich:
FAO (Organizace OSN pro výživu a zemědělství) má za úkol bojovat proti hladu a za zvyšování životní úrovně lidí, podporovat rozvoj zemědělské výroby v chudých zemích. Zúčastňuje se i naléhavých potravinových pomocných akcí.
UNESCO (Organizace OSN pro výchovu(školství), vědu a kulturu) bojuje proti nezaměstnanosti, za uchování kulturního bohatství (např. záchrana starověkých egyptských chrámů v Abú Simbelu). přispívá také rozvoji duchovní spolupráce mezi různými zeměmi.
UNICEF (Dětský fond OSN) se sbaží poskytovat pomoc dětem, zejména těm v rozvojových zemích, v oblasti zdravotnictví, výživy a výchovy.
WHO (Světová zdravotnická organizace) se stará o zvyšování úrovně zdravotnictví v jednotlivých zemích i o zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva celého světa, bojuje proti závažným chorobám a epidemiím, za rozvoj hygieny...
Další organizace přidružené k systému OSN:
IMF - Mezinárodní měnový fond; ICAO - Mezinárodní organizce civilníhoi letectví; Světová banka, a mnoho dalších.

Valné shromáždění
Každá členská země OSN má ejden hlas ve Valném shromáždění, které  se schází v New Yorku V USA. Valné shromáždění schvaluje práci OSN, projednává důležité problémy a rozhoduje o nakládání s penězi. Patnáctičlenná Rada bezpečnosti je zodpovědná za mír a bezpečnost. Může vyslat mírové jednotky do jakékoliv země a může odsoudit agresi. Pět zemí je jejími stálými členy: USA, Rusko, Británie, Francie a Čína.

Problémy v OSN
V posledních letech zaměstnává OSN řada problémů. V devadesátých letech pokračovaly navzdory úsilí OSN občanské války v Rwandě a Bosně. USA, Rusko, Japonsko a Velká Británie platí polovinu nákladů OSN, ale často bývají přehlasovávány chudšími státy. USA obvinily OSN z korupce a ze zaujatosti proti rozvinutým státům a odmítly platit svůj podíl, dokud nedojde k reformám.

Ve zkratce
- úřední jazyky: angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština, španělština
- generální tajemník: Ban Ki-moon (od roku 2007)
- založení: 26.6.1945 v San Franciscu za základě přijetí Charty OSN 50 státy včetně tehdejší ČSR.
- počet členských států: 192
- sídlo: New York

Budova OSN v New Yorku

- oficiální stránky: www.un.org
- další oficiální názvy: United Nations Organization; United Nations; Organisation des Nations unies; Naciones Unidas; Организация Объединённых Наций; امم متحدة  =o)
- v roce 2001 získalo OSN Nobelovu cenu míru....

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář